Skip to main content

Krantjänst

Våra tjänster

Över 60 års erfarenhet av mobilkranar, tornkranar och kranbilar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Utbildning

Kranutbildningar är en viktig del av att förbereda operatörer för dessa ansvarsfulla roller. Genom att erbjuda utbildning i säkerhet, teknik och praktisk användning av kranar kan yrkespersoner utveckla de färdigheter som krävs för att vara framgångsrika inom detta område. Samtidigt är det viktigt att uppdatera och förnya utbildningen regelbundet för att hålla jämna steg med branschens utveckling.

Lyftledare

Lyftledare och kranförare spelar en avgörande roll inom bygg- och industrisektorn genom att säkerställa att lyftoperationer med kranar utförs säkert och effektivt. En välutbildad lyftledare är nyckeln till att skapa en säker arbetsmiljö och undvika potentiella faror. Genom att förstå och tillämpa säkerhetsföreskrifter och bästa praxis kan de minimera olycksriskerna.

Sammanfattningsvis är lyftledare och kranutbildningar två viktiga komponenter för att säkerställa säkerhet och effektivitet på arbetsplatser som använder kranar. Genom att investera i utbildning och utveckling kan vi fortsätta att förbättra arbetsplatsens säkerhet och minska risken för olyckor.

Här finns vi

Våra städer

Kvittens på kvalitet och omtanke om miljön

BinSell i Stockholm är certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Globalt erkänd certifiering ISO 9001 är ett bevis på vårt kvalitetsfokus vilket ger våra kunder ett kvitto på att vi kan garantera kvaliteten på våra tjänster.

Vill du veta mer om lyft och tunghantering?