Skip to main content

Krantjänst

Våra tjänster

Över 70 års erfarenhet av mobilkranar, tornkranar och kranbilar i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Lastkopplare

En lastkopplare spelar en viktig roll inom logistik och transportindustrin genom att ansvara för effektiv och säker lastning och lossning av varor från fordon som lastbilar. Genom att följa specifika instruktioner och säkerhetsföreskrifter ser lastkopplaren till att lasten är säkrad på rätt sätt för att undvika olyckor och skador. Med god fysisk styrka och noggrannhet i arbetet är lastkopplaren en nyckelperson för att säkerställa smidig transport och leverans av varor.

Utbildning

Kranutbildningar är en viktig del av att förbereda operatörer för dessa ansvarsfulla roller. Genom att erbjuda utbildning i säkerhet, teknik och praktisk användning av kranar kan yrkespersoner utveckla de färdigheter som krävs för att vara framgångsrika inom detta område. Samtidigt är det viktigt att uppdatera och förnya utbildningen regelbundet för att hålla jämna steg med branschens utveckling.

Lyftledare

Lyftledare och kranförare spelar en avgörande roll inom bygg- och industrisektorn genom att säkerställa att lyftoperationer med kranar utförs säkert och effektivt. En välutbildad lyftledare är nyckeln till att skapa en säker arbetsmiljö och undvika potentiella faror. Genom att förstå och tillämpa säkerhetsföreskrifter och bästa praxis kan de minimera olycksriskerna.

Sammanfattningsvis är lyftledare och kranutbildningar två viktiga komponenter för att säkerställa säkerhet och effektivitet på arbetsplatser som använder kranar. Genom att investera i utbildning och utveckling kan vi fortsätta att förbättra arbetsplatsens säkerhet och minska risken för olyckor.

Kransamordnare

Som kransamordnare spelar du en viktig roll inom bygg- och konstruktionsbranschen genom att ansvara för säker och effektiv hantering av kranar på arbetsplatsen. Genom att följa noggrant planerade lyftprotokoll och säkerhetsföreskrifter ser du till att kranlyften utförs korrekt och säkert för att minimera risker för olyckor och skador. Med din expertis och erfarenhet i att samordna kranoperationer säkerställer du en smidig och effektiv hantering av material och utrustning på byggarbetsplatsen. Din precision och noggrannhet är avgörande för att upprätthålla hög säkerhetsstandard och effektivitet inom byggprojekt.

Maskinförare

En kranförare hanterar kranar för att lyfta och flytta tunga material på byggplatser och andra industriområden. Kranförare spelar en avgörande roll för att säkerställa att arbetet utförs säkert och effektivt. Typiska arbetsuppgifter inkluderar att läsa ritningar, inspektera utrustning och följa strikta säkerhetsföreskrifter.

För att bli kranförare krävs specialutbildning och certifiering. Jobbet innebär samarbete med byggarbetare och ingenjörer, och erbjuder utmanande och belönande arbetsuppgifter. Med ökande byggaktivitet ökar efterfrågan på skickliga kranförare.

Att arbeta som kranförare passar dig som är intresserad av teknik, säkerhet och vill ha en aktiv roll i byggbranschen.

Här finns vi

Våra städer

Kvittens på kvalitet och omtanke om miljön

BinSell i Stockholm är certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Globalt erkänd certifiering ISO 9001 är ett bevis på vårt kvalitetsfokus vilket ger våra kunder ett kvitto på att vi kan garantera kvaliteten på våra tjänster.

Vill du veta mer om lyft och tunghantering?