Skip to main content

Lyftledare

Över 60 års erfarenhet av mobilkranar, tornkranar och kranbilar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Lyftledare

En lyftledare är en viktig och ansvarsfull roll inom bygg- och industrisektorn. Deras huvuduppgift är att säkerställa säkra och effektiva lyftoperationer med hjälp av lyftkranar. En lyftledare har ansvaret att planera och övervaka lyftoperationer, inklusive att fastställa bästa metoder, säkerhetsföreskrifter och kommunikation med kranföraren. Genom att agera som en brygga mellan arbetstagare och maskiner skapar lyftledaren en säker arbetsmiljö och minimerar risken för olyckor. De är även ansvariga för att följa alla lokala och nationella regler och föreskrifter som styr lyftoperationer med kranar.

Här finns vi

Våra städer

Kvittens på kvalitet och omtanke om miljön

BinSell i Stockholm är certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Globalt erkänd certifiering ISO 9001 är ett bevis på vårt kvalitetsfokus vilket ger våra kunder ett kvitto på att vi kan garantera kvaliteten på våra tjänster.

Vill du veta mer om lyft och tunghantering?