Skip to main content

Kran CAD-teknik förbättrar och förenklar

Skärmavbild 2020-08-03 kl. 09.30.58

BinSell var bland de första företagen i branschen att använda CAD-teknik för att utforma ritningar och byggskisser. Detta ger både oss och våra kunder de bästa förutsättningarna för att planera komplexa projekt.

Inga överraskningar

Genom att utforma kompletta tre-dimensionella ritningar över byggarbetsplatser kan vi simulera uppställningar av våra maskiner för att kontrollera lyftvärden, säkerhetsavstånd med mera. Våra ingenjörer ser till att vi kan planera projekt in i minsta detalj långt innan första maskinen når arbetsplatsen.

Att diskutera projekt med CAD-ritningar som underlag gör det enklare att visualisera det kommande lyftscenariot. Detta gäller såväl vid projektering som vid genomförande.