Skip to main content

Kranutbildning

Utbildning

Över 60 års erfarenhet av mobilkranar, tornkranar och kranbilar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Utbildning

För att bli en kompetent lyftledare eller kranförare krävs gedigen utbildning och träning. Kranutbildningar är avgörande för att säkerställa att operatörerna har de nödvändiga färdigheterna och kunskapen för att hantera lyftkranar på ett säkert och effektivt sätt. Dessa utbildningar fokuserar på olika aspekter av kranoperationer, inklusive säkerhetsföreskrifter, belastningsberäkningar, riggningstekniker och maskinunderhåll. Genom att genomgå en kranutbildning kan yrkespersoner förbereda sig för en karriär inom bygg- och industrisektorn och samtidigt bidra till att minimera olycksriskerna på arbetsplatsen.

Här finns vi

Våra städer

Kvittens på kvalitet och omtanke om miljön

BinSell i Stockholm är certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Globalt erkänd certifiering ISO 9001 är ett bevis på vårt kvalitetsfokus vilket ger våra kunder ett kvitto på att vi kan garantera kvaliteten på våra tjänster.

Vill du veta mer om lyft och tunghantering?