Skip to main content

Hovås Entre är den nya delen  av nya Hovås. Veidekke är byggentreprenör och mer om projektet kan man läsa här :https://www.nordr.se/nyproduktion/goteborg/hovas/hovas-entre/

 

Fler nyheter