Skip to main content

Tornkran

Comansa 21 LC 1050

Lyftkapacitet: 25-50t
Armlängd: 80 (85) m

Comansa 21 LC 1050 är en s.k. flattoppmodell vilket är en fördel vid montage samt där det finns många kranar som skall samspela på samma arbetsplats. Den är först och främst tänkt för tungindustri eller byggprojekt med tung prefab. Olika versioner erbjuder maxkapacitet på mellan 25-50t. I standardutförande har man möjlighet att välja armlängd på mellan 30-80m med 5-meters steg. en specialversion finns även med 85m arm.

Vill du veta mer om lyft och tunghantering?